Andriej Sacharow: to po nim nazwano nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli