ES biudžeto lėšos: socialinio ir fiskalinio teisingumo atkūrimas