EU-budjetin rahoitus: sosiaalisen ja verotuksellisen oikeudenmukaisuuden palauttaminen

Kuvaus

Euroopan parlamentti haluaa EU-budjetin vähemmän riippuvaiseksi kansallisesta rahoituksesta. Uudet omat resurssit ovat keskeinen tapa rahoittaa EU:n tärkeimpiä ohjelmia, kuten NextGeneration EU -elpymisrahastoa.