Skip to main content

ES budžeta finansēšana: "Atjaunojot sociālo un fiskālo taisnīgumu"

Description

Parlaments vēlas mazināt ES budžeta atkarību no valstu iemaksām. Jauni t. s. "pašu resursi" ir būtisks veids, kā ES var finansēt nozīmīgākās programmas, piemēram, atveseļošanas plānu "NextGenerationEU".