ES budžeta finansēšana: "Atjaunojot sociālo un fiskālo taisnīgumu"