Χρηματοδότηση προϋπολογισμού ΕΕ: 'Επαναφορά κοινωνικής και δημοσιονομικής δικαιοσύνης'

Περιγραφή

Το Κοινοβούλιο επιθυμεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός να αποδεσμευτεί από τις εθνικές συνεισφορές. Οι νέοι λεγόμενοι 'ίδιοι πόροι' είναι ένας ουσιαστικός τρόπος για να χρηματοδοτήσει η ΕΕ βασικά προγράμματα, όπως το σχέδιο ανάκαμψης 'NextGenerationEU'.