Χρηματοδότηση προϋπολογισμού ΕΕ: 'Επαναφορά κοινωνικής και δημοσιονομικής δικαιοσύνης'