Eoraip dhigiteach: Ar thairseach 5G

Tuairisc

Is mian leis an AE geilleagar fíordhigiteach agus bheith chun tosaigh i dtaca le hathrú ina shochaí ghigighiotáin faoi 2025, ina mbeidh teicneolaíocht 5G gach áit. Tá plean gnímh á scrúdú ag an bParlaimint chun 5G a sheoladh isteach ar fud an bhloic.

Related media