Skip to main content

Digitálna Európa: pri zrode 5G

Description

Európska únia chce byť do roku 2025 skutočným digitálnym hospodárstvom a viesť transformáciu na gigabitovú spoločnosť, kde bude technológia 5G už bežným javom. Parlament hodnotí akčný plán na zavedenie 5G v krajinách EÚ.

Related media