Skip to main content

Digitālā Eiropa: 5G priekšvakarā

Description

ES vēlas pāriet uz patiesi digitālu ekonomiku un līdz 2025. gadam ieņemt vadošās pozīcijas pārējā uz gigabitu sabiedrību, kurā tehnoloģija 5G ir kļuvusi par normu. Parlaments caurskata rīcības plānu, kas paredz 5G ieviešanu visā Savienībā.

Related media