Skip to content

Mida kujutab endast mitmeaastane finantsraamistik?

Sündmuse kuupäev: 24/09/2020

Tellimisvõimalused

Mitmeaastane finantsraamistik on ELi pikaajaline eelarve, Euroopa tulevikku tugevdavatesse meetmetesse tehtavate investeeringute prognoos. Kasusaajateks on piirkonnad, linnad, talunikud, ülikoolid, ettevõtted ja üldsus. Parlamendil on eelarve koostamisel keskne roll.