Skip to main content

Euroopa läbipaistvuse register

Description

Avastage internetis avalik andmebaas, kus kutsutakse lobiste üles avaldama oma isikut, eemärke ja kulutusi. Parlament nõuab, et registreerimine muudetaks kohustuslikuks.