Skip to main content

Европейски регистър за прозрачност

Description

Вижте публичната база данни онлайн за лобистите, където трябва да се регистрират с цел на дейност и разходи. ЕП иска това да е задължително.