Ευρωπαϊκές εκλογές: η διαδικασία των κορυφαίων υποψηφίων