Европейски избори: Процес за избор на водещ кандидат