Ψηφιακοί κανόνες, Ουκρανία και Προεδρία του Συμβουλίου – Προσεχώς στο Στρασβούργο