Digitální pravidla, Ukrajina a předsednictví v Radě – již brzy ve Štrasburku