Skip to main content

Цифрови правила, Украйна и председателството на Съвета – предстоящо в Страсбург

Description

Парламентът ще гласува окончателно два революционни законодателни акта за регулиране на онлайн сферата. Членовете на ЕП ще обсъждат новия статут на Украйна и Молдова на страни кандидатки за членство в ЕС, а чешкият министър-председател ще очертае приоритетите на страната си за 6-месечното ѝ председателство на Съвета на ЕС. Всичко това и още предстоящо в Страсбург.

Подробности

Дата на събитието1.07.2022 г.
Reference:N01AFPS220701CMUP