Цифрови правила, Украйна и председателството на Съвета – предстоящо в Страсбург