Хронология: Европейските действия в областта на климата