Skip to main content

Хронология: Европейските действия в областта на климата

Description

Борбата с изменението на климата, опазването на нашата околна среда, прилагането на действия срещу глобалното затопляне... Действията в областта на климата заемат централно място в мисията на ЕС в продължение на десетилетия. Да разгледаме някои от основните етапи.

Related media