Цели в областта на климата, изкуствен интелект и цифрова икономика – предстоящо в Брюксел