Κλιματικοί στόχοι, Τ.Ν. και ψηφιακή οικονομία – προσεχώς στο Κοινοβούλιο το 2023