Cele klimatyczne, sztuczna inteligencja i gospodarka cyfrowa – w 2023 r. w Parlamencie.