Skip to main content

Еврото отвътре

Description

Всички страни в ЕС, почти всички, трябва да влязат в еврозоната. Но какви са правилата на общата валута? Поглед към механизмите на еврото.