Предстоящо на пленарната сесия: младежки програми, декарбонизация на икономиката и култура