Ag teacht aníos sa seisiún iomlánach: cláir don aos óg, dícharbónú an geilleagair agus an cultúr