Προσεχώς στην ολομέλεια: προγράμματα για τη νεολαία, απανθρακοποίηση της οικονομίας και πολιτισμός