Skip to main content

2021 г. – Европейска година на железопътния транспорт

Description

2021 г. е Европейската година на железопътния транспорт, но какво означава това? За да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г., ЕС трябва драстично да намали емисиите на CO2 от транспорта. Инвестирането в железопътния транспорт и популяризирането на влаковете като устойчив, безопасен и модерен вид транспорт е една от целите на тази година.

Подробности

Дата на събитието12.01.2021 г.
Reference:N01AFPS210114EYOR