Skip to main content

2021: Evropský rok železnice

Description

Rok 2021 je Evropským rokem železnice, co to ale znamená? Chce-li EU do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality, musí drasticky snížit emise CO2 z dopravy. Mezi cíle pro tento rok patří investice do železniční dopravy a podpora vlaků jako udržitelného, bezpečného a moderního způsobu dopravy.

Podrobnosti

Datum události12. 1. 2021
Reference:N01AFPS210114EYOR