Skip to main content

2021: Bliain Eorpach an Iarnróid

Description

Is í 2021 Bliain Eorpach an Iarnróid, ach cad a chiallaíonn sí sin? Chun aeráidneodracht a bhaint amach faoi 2050, ní mór don AE a astaíochtaí CO2 iompair a laghdú go suntasach. Ceann de chuspóirí na bliana seo is ea infheistíocht a dhéanamh in iarnróid agus traenacha a chur chun cinn mar mhodh iompair inbhuanaithe, sábháilte agus nua-aimseartha.

Sonraí

Dáta an imeachta12/1/2021
Reference:N01AFPS210114EYOR