Skip to main content

Har EU en plan för att Europa ska återhämta sig från covid-19-krisen?

Description

EU arbetar med att ta fram en återhämtningsplan på 750 miljarder euro för att lindra effekterna av coronaviruspandemin och breda väg för en hållbar framtid, för att Europa ska bli grönare och starkare när krisen är över.

Related media