Har EU en plan för att Europa ska återhämta sig från covid-19-krisen?