Skip to main content

Какъв е планът на ЕС за възстановяване от кризата с COVID-19?

Description

ЕС работи по план за възстановяване от кризата с коронавируса в размер на 750 млрд. евро, за да смекчи въздействието от пандемията и да проправи пътя за устойчиво бъдеще с цел постигане на по-екологична и силна Европа.

Related media