Skip to main content

Koji je plan EU-a za pomoć Europi u oporavku od krize COVID-19?

Description

EU radi na planu oporavka vrijednom 750 milijardi € za ublažavanje utjecaja pandemije i stvaranje uvjeta za održivu budućnost kako bi Europa mogla izaći iz krize zelenija i još jača.

Related media