En förklaring av gränsjusteringsmekanismen för koldioxid