Vysvetlenie mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach