Objašnjenje mehanizma za prilagodbu ugljika na granicama