En plaststrategi för en cirkulär ekonomi

Beskrivning

Att göra alla plastförpackningar återvinningsbara till 2030 är ett av målen för den nya strategi som Europaparlamentet håller på att undersöka. Dessa nya åtgärder kommer att hjälpa de europeiska länderna att minska mängden plastavfall som de fortfarande producerar och begränsa den förödande effekt som detta avfall har på miljön, klimatet, hälsan och ekonomin.

Related media