Skip to main content

En plaststrategi i en cirkulær økonomi

Description

At gøre alle plastemballager genbrugelige inden 2030 er blandt målene for en ny strategi, som Europa-Parlamentet behandler. De nye foranstaltninger skal hjælpe de europæiske lande med at reducere den mængde ​​plastaffald, de stadig producerer, og begrænse dens ødelæggende indvirkning på vores miljø, klima, sundhed og økonomi.

Related media