Politične skupine: Identiteta in demokracija

Opis

Evropski poslanci so v Parlamentu oblikovali politične skupine. Identiteta in demokracija (ID) je nova skupina in nadomešča Evropo narodov in svobode.