Κοινοβουλευτικές ομάδες: Ταυτότητα και Δημοκρατία

Περιγραφή

Οι ευρωβουλευτές έχουν σχηματίσει τις πολιτικές ομάδες τους στο Κοινοβούλιο. Η ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας (ΤΔ) είναι μια νέα ομάδα, που αντικαθιστά την ομάδα Ευρώπης των Εθνών και της Ελευθερίας.