Skip to main content

Парламентарни групи: „Идентичност и демокрация“

Description

Членовете на Европейския парламент съставиха политическите си групи. „Идентичност и демокрация“ (ИД) е нова група, която заменя парламентарната група „Европа на нациите и свободите“.