Skip to content

Ochrona demokracji poprzez ochronę demaskatorów

Data wydarzenia: 08/04/2019

Opcje pobierania

Parlament głosuje za zapewnieniem demaskatorom ochrony ekonomicznej i prawnej w całej UE. Powinni oni mieć możliwość zgłaszania wszelkich nieprawidłowości za pośrednictwem nowych, bezpiecznych kanałów, bez obawy przed represjami.