Skip to main content

De democratie beschermen door klokkenluiders te beschermen

Description

Het Parlement stemt voor de economische en juridische bescherming van klokkenluiders in de hele EU. Ze moeten misstanden kunnen melden zonder de vrees voor vergelding, via nieuwe, veilige kanalen.

Details

Datum evenement8-4-2019
Reference:N01PUB190408BLOW