Skip to main content

Ochrana demokracie v podobě ochrany oznamovatelů

Description

Parlament hlasuje o zajištění ekonomické a právní ochrany pro oznamovatele v rámci celé EU. Měli by mít možnost hlásit protiprávní jednání beze strachu z postihu prostřednictvím nových, bezpečných kanálů

Podrobnosti

Datum události8. 4. 2019
Reference:N01PUB190408BLOW