Skip to main content

Защита на демокрацията чрез защита на сигнализиращите за нередности

Description

Парламентът гласува мерки, гарантиращи икономическа и правна защита на сигнализиращите за нередности лица в целия ЕС. Тези лица трябва да могат да подават сигнали за нарушения, без да се страхуват от репресивни мерки, като използват нови, защитени канали.

Подробности

Дата на събитието8.04.2019 г.
Reference:N01PUB190408BLOW