Skip to main content

De verkeersveiligheid verbeteren, auto per auto

Description

Het Europees Parlement wil het aantal verkeersslachtoffers verminderen door hulpsystemen voor bestuurders verplicht te maken voor ieder nieuw voertuig in de EU