De verkeersveiligheid verbeteren, auto per auto

Omschrijving

Het Europees Parlement wil het aantal verkeersslachtoffers verminderen door hulpsystemen voor bestuurders verplicht te maken voor ieder nieuw voertuig in de EU