Βελτίωση της οδικής ασφάλειας, με κάθε νέο αυτοκίνητο