Zvýšení bezpečnosti silničního provozu, jedno auto za druhým