Il-Patt Ekoloġiku, Lesti għall-mira tal-55 %, il-Liġi dwar il-Klima...x'inhuma dawn?