Какво са Зеленият пакт, „Подготвени за цел 55“ и Законодателният акт за климата?