Skip to main content

Gröna given, 55 %-paketet, klimatlagen ... vad är de egentligen?

Description

Europeiska gröna given, 55 %-paketet, klimatlagen, utsläppshandelssystemet, grön finansiering ... Vad handlar allt detta om egentligen? Hur fungerar det? Och hur hanterar EU det växande hot som klimatförändringen utgör?