Prestazzjoni aħjar tal-enerġija għal bini

Deskrizzjoni

Il-Parlament Ewropew stabbilixxa għanijiet ġodda għall-istati membri biex jiżguraw li l-bini fl-UE isir aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija. Il-pajjiżi ser jiġu inkorraġiti jirreplikaw esperjenzi pijuniera t'akkomodazzjoni ta' enerġija baxxa provati fil-Ġermanja jew id-Danimarka, fost oħrajn.

Related media