Vyššia energetická hospodárnosť budov

Opis

Európsky parlament nastavil členským štátom nové ciele v snahe zaistiť, aby budovy v EÚ menej plytvali energiou. Ciele majú krajiny motivovať k využívaniu priekopníckych skúseností s nízkoenergetickým bývaním, aké odskúšali napr. v Nemecku či Dánsku.

Related media